Archivo de la etiqueta: Complutum

Complutum, una ciutat romana en el cor de la Península Ibèrica.

Jaciment Arqueològic.

Nom: Complutum                                            

Època on es contextualitza: Època romana en la península Ibèrica

Situació geogràfica: Alcalá de Henares, Comunitat Autònoma de Madrid.

Vista aèrea del jaciment de Complutum

Descripció: La ciutat hispanoromana de Complutum fou una de les principals ciutats del centre de la Península Ibèrica, construïda en el segle I d.C., i que fou rehabilitada en el segle III d.C. Situat en el camí d’una via romana que conectava Caesaraugusta i EmeritaAugusta, es va construir una ciutat romana amb una clara vocació comercial. A més destaca la seva proximitat a fonts de recursos naturals com el riu Henares.

Podem destacar l’existència d’un forum monumental amb un conjunt de edificis públics com les termes o la basílica, i varies cases romanes com les anomenades “Casa de los Grifos” o “Casa Hyppolitus”, d’on s’han pogut documentar un important nombre de mosaics.

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mosaicocomplutense.jpg

Proposta didàctica:

L’estudi d’un Jaciment Arqueològic en l’aula és un aspecte que potser destacar per el seu aprenentatge. Per una banda, tenim que es poden treballar els diversos ambients de vida de les civilitzacions antigues, també com funcionaven els llocs on vivien, les ciutats. Realitzant un recorregut per aquest jaciment, podem observar restes d’alguns edificis públics que havia a una ciutat romana, a destacar el cas de la basílica o les termes. Per altra banda, també es pot estudiar la configuració de la casa romana, i els conjunt de cultura material que es relacionen a les diferent estàncies.

Una opció destacada és la visita del Jaciment.

Podem trobar altres utilitats, com trobar exemple del patrimoni de època antiga a l’Estat Espanyol.

                                                                                         [Veure en Castellà]