Archivo de la etiqueta: Caça del tresor

Proposta caça del tresor

A continuació informaré sobre una activitat proposta per alumnes de 1er ESO, que anomenem Investigació a l’antiga Roma, on s’invita a trobar un personatge concret amb unes pistes que obtenen amb la realització d’activitats proposades. S’ha realitzat amb les eines que ofereix la pàgina www.webquest.es, on es permet albergar l’activitat i que pugui ser consultats per altres docents.

L’enllaç és el següent <http://webquest.es/cazadeltesoro/investigacio-lantiga-roma>